Plan de scolarizare


2023 – 2024

PLAN SCOLARIZARE 2023-2024


2022 – 2023

PLAN DE ȘCOLARIZARE_2022-2023

 


2021 – 2022

 


Nr. crt CLASA

PROFILUL/DOMENIUL

DE PREGĂTIRE DE BAZĂ

CALIFICAREA/SPECIALIZAREA/

DOMENIUL DE PREGĂTIRE GENERALĂ

1. IX A TEHNIC/ ELECTRIC  
2. IX B TEHNIC/ ELECTROMECANICĂ  
3. IX C TEHNIC/ ELECTROMECANICĂ  
4. IX D TEHNIC/ MECANICĂ  
5. IX E TEHNIC/ MECANICĂ  
6. IX F TEHNIC/ MECANICĂ  
7. IX G TEHNIC/ MECANICĂ  
8. X A TEHNIC/ELECTRIC ELECTRIC
9. X B TEHNIC/ELECTRIC ELECTRIC
10. X C TEHNIC/ELECTROMECANICĂ ELECTROMECANICĂ MAŞINI, UTILAJE, INSTALAŢII
11. X D TEHNIC/MECANICĂ MECANICĂ DE MOTOARE
12. X E TEHNIC/MECANICĂ MECANICĂ DE MOTOARE
13. X F TEHNIC/MECANICĂ PRELUCRĂRI LA CALD
14. XI A TEHNIC/ELECTRIC TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE
15. XI B TEHNIC/ELECTRIC TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
16. XI C TEHNIC/ELECTROMECANICĂ TEHNICIAN ELECTROMECANIC
17. XI D TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI
18. XI E TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI
19. XI F TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN PROIECTANT CAD
20. XI G TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN MECATRONIST
21. XII A TEHNIC/ELECTRIC TEHNICIAN  ÎN INSTALAŢII ELECTRICE
22. XII B TEHNIC/ELECTRIC TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO
23. XII C TEHNIC/ELECTROMECANICĂ TEHNICIAN ELECTROMECANIC
24. XII D TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN PROIECTANT CAD
25. XII E TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI
26. XII F TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI
27. XII G TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN TRANSPORTURI
28. XII H TEHNIC/MECANICĂ TEHNICIAN MECATRONIST
29. 9 A MECANICĂ MECANIC AUTO
30. 10 A MECANICĂ MECANIC AUTO
31. 10 B MECANICĂ MECANIC AUTO
32. 11 A MECANICĂ MECANIC AUTO
33. 11 B MECANICĂ MECANIC AUTO

An scolar 2013-2014

NR. CRT.

CLASA

PROFILUL/DOMENIUL

DE PREGĂTIRE DE BAZĂ

CALIFICAREA/SPECIALIZAREA/

DOMENIUL DE PREGĂTIRE GENERALĂ

1.

IX A

TEHNIC/ ELECTRIC

 

2.

IX B

TEHNIC/ ELECTRIC

 

3.

IX C

TEHNIC/ ELECTROMECANICĂ

 

4.

IX D

TEHNIC/ MECANICĂ

 

5.

IX E

TEHNIC/ MECANICĂ

 

6.

IX F

TEHNIC/ MECANICĂ

 

7.

IX G

TEHNIC/ MECANICĂ

 

8.

IX H

TEHNIC/ MECANICĂ

 

9.

X A

TEHNIC/ELECTRIC

ELECTRIC

10.

X B

TEHNIC/ELECTRIC

ELECTRIC

11.

X C

TEHNIC/ELECTROMECANICĂ

ELECTROMECANICĂ MAŞINI, UTILAJE, INSTALAŢII

12.

X D

TEHNIC/MECANICĂ

MECANICĂ DE MOTOARE

13.

X E

TEHNIC/MECANICĂ

MECANICĂ DE MOTOARE

14.

X F

TEHNIC/MECANICĂ

PRELUCRĂRI LA RECE

15.

X G

TEHNIC/MECANICĂ

PRELUCRĂRI LA RECE

16.

X H

TEHNIC/MECANICĂ

PRELUCRĂRI LA CALD

17.

XI A

TEHNIC/ELECTRIC

TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE

18.

XI B

TEHNIC/ELECTRIC

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO

19.

XI C

TEHNIC/ELECTROMECANICĂ

TEHNICIAN ELECTROMECANIC

20.

XI D

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

21.

XI E

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN TRANSPORTURI

22.

XI F

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

23.

XI G

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN TRANSPORTURI

24.

XI H

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN TRANSPORTURI

25.

XI I

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN MECATRONIST

26.

XII A

TEHNIC/ELECTRIC

TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE

27.

XII B

TEHNIC/ELECTRIC

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO

28.

XII C

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

29.

XII D

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN MECATRONIST

30.

XII E

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN TRANSPORTURI

31.

XII F

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN TRANSPORTURI

32.

XII G

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

33.

XII H

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN MECATRONIST

34.

10 A

MECANICĂ

MECANIC AUTO

35.

10 B

MECANICĂ

MECANIC AUTO

36.

11 A

MECANICĂ

MECANIC AUTO

37.

11 B

MECANICĂ

MECANIC AUTO

38.

XIV As

TEHNIC/MECANICĂ

TEHNICIAN TRANSPORTURI