Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic Dacia Pitești
Titlul subproiectului“Dacia poarta spre viitor!”
Acord de grant nr. 319/SGL/RII din data 01.10.2018
Valoare grant: 688217


Pagina proiectului ROSE – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE)

https://www.rose-edu.ro/
”ROSE este un proiect finanțat dintr-un împrumut de 200 milioane de euro de către Banca Internaţională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), care contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.”
În cadrul proiectului ROSE s-au pregătit 3 serii de ghiduri pedagogice pe teme de dezvoltare personală şi coaching, activităţi remediale şi de tutoriat, consiliere şi orientare profesională, dezvoltare socială şi emoţională şi educaţie inclusivă. Aceste ghiduri au rolul de a facilita implementarea activităţilor pedagogice pentru beneficiarii granturilor precum şi îmbunătăţirea abordărilor de predare-învăţare-evaluare.
https://www.rose-edu.ro/resurse-ghiduri-pedagogice/

Anul V de implementare

a subproiectului ROSE “Dacia poarta spre viitor!”

2022 – 2023

CERERE -grup tinta ROSE 2022-23

Grup țintă elevi ROSE AN 5

ORAR ROSE remedial 2022 AN 5

Padlet – tabloul virtual al activităților derulate în cadrul subproiectului:

https://padlet.com/ionita_iuliana/rose-liceul-tehnologic-dacia-pitesti-2021-2023-rjcgspc3e6mysavx

 


Anul IV de implementare

a subproiectului ROSE “Dacia poarta spre viitor!”

2021 – 2022


GHID EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PROIECT ROSE – Iunie 2022

https://heyzine.com/flip-book/08e2053579.html


Sala multimedia ROSE


Pagina web a subproiectului

https://sites.google.com/liceuldaciapitesti.ro/rose-dacia/pagina-de-pornire

Prof. îndrumător Ioniță Iuliana


Pagina web creată de elevii din grupul țintă

https://sites.google.com/liceuldaciapitesti.ro/ion-creanga/pagina-de-pornire

Prof. îndrumător Ioniță Iuliana


Activități în cadrul subproiectului ROSE organizate  cu ocazia Zilei Naționale a României sărbătorită la 1 Decembrie

https://www.storyjumper.com/book/read/119484482/61a10e444c954

https://www.facebook.com/252027258289208/videos/368479801742486/

https://www.facebook.com/252027258289208/videos/667769484608986


1-Procedura-2-ROSE-grup-tinta-PO-SGL-02-revizuita-2021-2022-Dacia

Cerere de înscriere în grupul țintă al subproiectului ROSE, subproiect DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR!, pentru elevi:

https://forms.gle/RJp6LjevFgcTkxqJ8

Declarație privind prelucrarea datelor personale de către elevul major, respectiv de către părintele sau tutorele  elevului minor din grupul țintă al proiectului ROSE . Accesati  link-ul de mai jos pentru completarea datelor:

https://forms.gle/EGDYFF9J2yzLtX958

Declarație de disponibilitate în vederea participării elevului din grupul țintă  la toate activitățile din subproiectul ROSE pentru care a fost selectat. Accesati  link-ul de mai jos pentru completarea datelor:

https://forms.gle/dMbhZeJ8MFW22YrNA


Anul III de implementare a

a subproiectului ROSE “Dacia poarta spre viitor!”

 2020 – 2021

Pagini WEB create de către elevi în cadrul subproiectului  ROSE

https://sites.google.com/liceuldaciapitesti.ro/lucian-blaga-bac-rose/home

https://sites.google.com/liceuldaciapitesti.ro/rose-dacia/

Prof. îndrumător Ioniță Iuliana

Procedura 2 ROSE grup tinta PO SGL 02 revizuita 2020 – 2021 Dacia

Cerere de înscriere în grupul țintă al subproiectului ROSE, subproiect ”DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR!” pentru elevi:

https://forms.gle/dNqqomR86hLDmCaF8

Declarație privind prelucrarea datelor personale de către elevul major, respectiv de către părintele sau tutorele  elevului minor din grupul țintă al subproiectului ROSE. Accesati  link-ul de mai jos pentru completarea datelor:

https://forms.gle/e2XhFnngKqmcw3fV6

Declarație de disponibilitate în vederea participării elevului din grupul țintă  la toate activitățile din subproiectul ROSE pentru care a fost selectat. Accesați  link-ul de mai jos pentru completarea datelor:

https://forms.gle/peVkBSpGKJ3n24ok6


Anul II de implementare

a subproiectului ROSE “Dacia poarta spre viitor!”

 2019 – 2020

Procedura operațională privind selecția grupului țintă de elevi al subproiectului DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR! PO-ROSE-02

Procedura operațională selecție echipa de implementare subproiectului DACIA, POARTĂ CĂTRE VIITOR! PO-SGL-ROSE-01

https://sites.google.com/site/lthdaciarose/

Prof. îndrumător Popa Gabriela

Ghid_Implementare_SGL_revizuit_09.2017

Procedură Operațională -selectie-experti Dacia –  PO-SGL-ROSE-01

Lista echipa de implementare ROSE


Anul I de implementare

a subproiectului ROSE “Dacia poarta spre viitor!”

2018 – 2019

PO-selectie-experti-Dacia

https://sites.google.com/site/lthdaciarose

Prof. îndrumător Popa Gabriela