Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica

 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică asigură informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual şi/sau de grup, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

Printre problematicile activităţilor de consiliere se numără:

  • Cunoaştere şi autocunoaştere;
  • Adaptarea elevilor la mediul şcolar;

  • Adaptarea şcolii la nevoile elevilor;

  • Optimizarea relaţiei şcoală-elevi-părinţi;

  • Prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

  • Servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;

  • Evaluarea psihopedagogică a elevilor;

  • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

4
Orar