Scurt istoric

 

 • În 1967 a fost infiinţat Liceul Industrial de Constructii de Masini
 • În perioada 1967-1973 liceul a funcţionat la Ştefăneşti.
 • Din 1973 liceul funcţionează în Piteşti.
 • In 1982 a devenit Liceul Industrial Numarul 1
 • In 1992 denumirea s-a schimbat in Liceul Henri Coanda
 • In 1995 s-a transformat in Grup Scolar I.C.M. Dacia Pitesti
 • În 1995 liceul a fost ales ca şcoală de demonstraţie în implementarea programului de reformă PHARE VET RO 9405.
 • Din 2012 liceul se numeste Liceul Tehnologic Dacia Pitesti

book00034

Prezentare

 

        Liceul Tehnologic „Dacia” din Piteşti pune la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniul construcţiilor de maşini și urmărește satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din UE.
Școala asigură elevilor o dimensiune europeană, o realizare în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, a performanţei şi spiritului de echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii.
Liceul Tehnologic „Dacia” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse publice şi autofinanţare, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de învăţământ de zi, seral şi şcoală profesională.
Predarea este normală, în limba română, iar limbile străine studiate sunt engleza şi franceza.
Şcoala noastră este situată la circa 1000 m de centrul civic al municipiului Piteşti și are următoarele niveluri de învăţământ :

 • –  liceal cu clasele IX – XII – învăţământ de zi;
 •  – profesional cu durata de 3 ani .

       Liceul nostru pregătește elevi pentru cel mai mare producător de autoturisme din sud estul Europei, Dacia Group Renault.
Oraşul în care ne desfăşurăm activitatea este unul dintre cele mai importante centre economice din ţară, fiind şi cea mai însemnată localitate urbană din regiunea Sud Muntenia.

 • – Industria deţine rolul important în economia oraşului, dominante fiind următoarele ramuri:construcţii de maşini, ai căror furnizori principali de forță de muncă suntem noi Liceul Tehnologic Dacia, elevii având acreditate calificările nivel 4: tehnician transporturi, tehnician proiectant CAD, tehnician electrician – electronist auto, tehnician mecatronist și tehnician electrotehnist;
 • – servicii, respectiv unități service autoturisme pentru care pregătim personal calificat pentru întreținere și reparații, vopsitorie, tinichigerie auto, elevii noștri din cadrul școlii profesionale dobândind la absolvire calificare nivel 3 – mecanic auto.

        De asemenea școala noastră are încheiate parteneriate școlare pentru stagiile de pregătire practică cu un număr de 16 unități, societăți comerciale în profil de transporturi, servicii și reparații, unde elevii noștri se pregătesc în timpul orelor de practică sub directa îndrumare a personalului lucrător de specialitate, astfel beneficiind de cele mai bune exemple de activități practice.
Dintre aceste societăți amintim: S.C. Amat S.A., S.C. METABET S.A., Fiat Auto Palermo, S.C. DAPEROM S.A., S.C. RONERA S.A., S.C. Meridian etc.

book00034